HOVEDORGANISATION FOR OFFENTLIGT OG PRIVAT ANSATTE
FTF  Lønsatser  Tjenestemandspension


Tjenestemandspension   
FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF’s hjemmeside, er korrekte og opdaterede.
Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler.
Enhver anvendelse af siderne sker på eget ansvar.
Link til satserne for tjenestemandspension, som er tilgængelige på dette område af FTF's hjemmeside. Hver link åbner i et nyt vindue i browseren.

Tjenestemandspension -
regioner (tidligere amter og H:S) og kommuner
          Tjenestemandspension - staten    


1. januar 2017. Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister).
Rettet tabeller med fradrag ved førtidspensionering samt tabeller med levealder, udbetalingsalder samt folkepensionsalder i pensionsoversigterne for oktober 2015, januar 2016 samt oktober 2016 for regionerne
1. januar 2017
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere.(gælder således også kommende pensionister)
1. januar 2017.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. januar 2017.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. oktober 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. oktober 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1. oktober 2016.
Satser for tjenestemandspension i regionerne (amter/H:S) for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1. oktober 2016. Satser for tjenestemandspension for regionerne, for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005.
1. april 2016. Satser for tjenestemandspension efter statens satser.
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også for kommende pensionister.)
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005.
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i regionerne (amter/H:S) for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister) Rettet 3.10.2016.
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i regionerne (amter/H:S) for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005. Rettet 3.10.2016.
1. oktober 2015.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1.oktober 2015
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. oktober 2015.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister). Rettet 10.10.2016
1.oktober 2015.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005 (Amter og H:S)
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension i staten
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2015 fra ansættelse i kommunerne.
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere fra ansættelse i regionerne/amterne/H:S (gælder således også for kommende pensionister).
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005 fra ansættelse i regionerne/amterne/H:S.
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere fra ansættelse i regionerne (tidligere amterne og H:S). Satserne gælder således også for kommende pensionister.
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret seneset i marts 2005 (eller tidligere) regionerne
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere fra ansættelse i kommunerne. Satserne gælder således også for kommende pensionister.
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret seneset i marts 2005 (eller tidligere) kommunerne
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (også kommende pensionister).
1. april 2014
Satser for tjenestemandspension i staten.
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering fandt sted før 1. april 2005.
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (også kommende pensionister).
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering fandt sted 31. marts 2005 eller tidligere.
1. oktober 2013. Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (også kommende pensionister).
1. oktober 2013. Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering fandt sted 31. marts 2005 eller tidligere.
1. oktober 2013. Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (også kommende pensionister).
1. oktober 2013. Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering fandt sted 31. marts 2005 eller tidligere.
1. april 2013. Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere 1. april 2013 i staten. Satserne er uændrede. Tabellerne for april 2012 gælder indtil 31. marts 2014. Dog er par. 6 stk. 2 tillægget ændret fra 1. april 2013.
1. april 2013. Satser for tjeenstemandspension i kommunerne, hvor pensionering fandt sted 31. marts 2005 eller tidligere
1. april 2013. Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere.
1. april 2013. Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering fandt sted 31. marts 2005 eller tidligere.
1. oktober 2012. Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere
1. oktober 2012. Satser for tjenestemandspension, hvis pensionering fandt sted senest 31. marts 2005 for kommunerne (KL)
1. oktober 2012. Satser for tjenestemandspension i regioner, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere
1. oktober 2012. Satser for tjenestemandspension, hvis pensionering fandt sted før 1. april 2005 for regionerne.
1. januar 2012 og 1. april 2012. Satser for tjenestemandspension, hvis pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (således også satser for ansatte, der er på vej på pension) for kommunerne (KL) Problemer med Internet Explorer
1. januar 2012 og 1. april 2012. Satser for tjenestemandspension, hvis pensionering fandt sted senest 31. marts 2005 for kommunerne (KL) 1. april 2012. Tjenestemandspension for statsansatte
1. januar 2012 og 1. april 2012. Satser for tjenestemandspension, hvis pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (således også satser for ansatte, der er på vej på pension) for regionerne.
1. januar 2012 og 1. april 2012. Satser for tjenestemandspension, hvis pensionering fandt sted før 1. april 2005 for regionerne.
1. april 2011 er satserne for tjenestemandpension gældende for regioner og kommuner uændret i forhold til april 2010 - svarende til hvad der er gældende for lønsatserne. Paragraf 6 stk. 2 tillægget er ændret. Ændringen fremgår af oversigterne for 1. april 2010 (KL) og 1. oktober 2009 (regionerne) nedenfor. 1. april 2011 er satserne for tjenestemandspension for statens område uændret i forhold til april 2010 - svarende til hvad der er gældende for lønsatserne. Dog er satserne for par. 6 stk. 2 tillæg ændret, da ændringen er fastsat ved lov.
1. april 2010 er satserne for tjenestemandspension for regionerne uændret i forhold til oktober 2009 - svarende til hvad der er gældende for lønsatserne. Paragraf 6 stk. 2 tillægget er ændret. Ændringen fremgår af oversigterne for 1. oktober 2009 nedenfor.
1. april 2010 satser for tjenestemandspension for kommunerne
for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
Problemer med Internet Explorer
1. april 2010 tjenestemandspension for kommunerne
for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere
1. april 2010 tjenestemandspension efter statens satser
1. oktober 2009 tjenestemandspension for regionerne pensioneret før 1. april 2005.
1. oktober 2009 tjenestemandspension for regionerne, pensioneret 1. april 2005 eller senere.
1. oktober 2009 tjenestemandspension for kommunerne (KL), pensioneret 1. april 2005 eller senere.
1. oktober 2009 tjenestemandspension for kommunerne (KL), pensioneret før 1. april 2005. 1. oktober 2009 tjenestemandspensionssatser for statens område
 
April 2009 tjenestemandspension for kommunerne (KL), pensioneret 1. april 2005 eller senere April 2009 statens satser for tjenestemandspension
April 2009 tjenestemandspension for kommunerne (KL), pensioneret før 1. april 2005
April 2009 tjenestemandspension for regionerne, pensioneret 1. april 2005 eller senere
April 2009 tjenestemandspension for regionerne, pensioneret før 1. april 2005
 
Oktober 2008 tjenestemandspension for KL-området, pensioneret april 2005 eller senere
Oktober 2008 tjenestemandspension for KL-området, pensioneret før 1. april 2008
Oktober 2008 tjenestemandspension for regionerne, pensioneret 1. april 2005 eller senere
Oktober 2008 tjenestemandspension for regionerne, pensioneret før 1. april 2005
 
April 2008 tjenestemandspension for kommunerne (KL), pensioneret den 1. april 2005 eller senere
April 2008 tjenestemandspension for kommunerne (KL), pensioneret før 1. april 2005
April 2008 tjenestemandspension for regionerne, pensioneret 1. april 2005 eller senere
April 2008 tjenestemandspension for regionerne, pensioneret før 1. april 2005 April 2008 statens satser for tjenestemandspension
 
1. oktober 2007 for amter/regioner og kommuner, pensioneret 1.4 2005 eller senere
1. oktober 2007 for amter og kommuner, pensioneret før 1.4.2005


April 2007 kommuner og regioner, pensioneret 1.4. 2005 eller senere April 2007 statens satser for tjenestemandspension
April 2007 kommuner og regioner, pensioneret før 1.4. 2005
 
Oktober 2006 kommuner og regioner/amter/H:S, pensioneret 1.4. 2005 eller senere
Oktober 2006 kommuner og regioner/amter/H:S, pensioneret før 1.4. 2005
Januar 2006 kommuner, amter og H:S (regioner) - pensioneret efter 1.4. 2005
April 2006 statens tjenestemandspensioner
Januar 2006 kommuner, amter og H:S (regioner) - pensioneret før 1.4. 2005
 
April 2005 amter og kommuner - pensioneret efter 1.4. 2005 April 2005 staten tjenestemandspension
April 2005 amter og kommuner - pensioneret før 1.4. 2005


Satserne for egenpension for tjenestemandslignende ansatte svarer til satserne for egenpension for tjenestemænd.

FTF | Niels Hemmingsens Gade 12 | postboks 1169 | 1010 København K | Telefon: 33 36 88 00 | ftf@ftf.dk | Om ftf.dk