HOVEDORGANISATION FOR OFFENTLIGT OG PRIVAT ANSATTE
FTF  Lønsatser  Tjenestemandspension


Tjenestemandspension   
FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF’s hjemmeside, er korrekte og opdaterede.
Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler.
Enhver anvendelse af siderne sker på eget ansvar.
Link til satserne for tjenestemandspension, som er tilgængelige på dette område af FTF's hjemmeside. Hver link åbner i et nyt vindue i browseren.

Tjenestemandspension -
regioner (tidligere amter og H:S) og kommuner
          Tjenestemandspension - staten    


1. december 2017
Satser for tjenestemandspension i staten 1. december 2017.
De endelige satser.
Satserne i tabellerne er identiske med de forleøbige satser,
idet reguleringsordningen ikke udmøntede negativt
(som privatlønsværn)
December 2017 - foreløbige satser
Satser for tjenestemandspension i staten for december måned 2017.
Tabellerne er mærket foreløbige satser,
men der vil ikke ske nogen efterregulering for december måned,
så satserne er endelige for december måned.
1. oktober 2017.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (således også gældende for kommende pensonister)
1. oktober 2017.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. oktober 2017.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 og senere, således også gældende for kommende pensonister. NB: Rettet 28.08.2017.
1. oktober 2017.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. april 2017. Statens satser for tjenestemandspension.
1. januar 2017. Oprydning. Henvisninger til satser før 1. januar 2014 er fjernet. Sekretariatet kan kontaktes, hvis det giver problemer. 1. januar 2017. Oprydning. Henvisninger til satser før 1. januar 2014 er fjernet. Sekretariatet kan kontaktes, hvis det giver problemer.
1. januar 2017. Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister).
Rettet tabeller med fradrag ved førtidspensionering samt tabeller med levealder, udbetalingsalder samt folkepensionsalder i pensionsoversigterne for oktober 2015, januar 2016 samt oktober 2016 for regionerne
1. januar 2017
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere.(gælder således også kommende pensionister)
1. januar 2017.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. januar 2017.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. oktober 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. oktober 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1. oktober 2016.
Satser for tjenestemandspension i regionerne (amter/H:S) for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1. oktober 2016.
Satser for tjenestemandspension for regionerne, for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005.
1. april 2016. Satser for tjenestemandspension efter statens satser.
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også for kommende pensionister.)
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005.
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i regionerne (amter/H:S) for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister) Rettet 3.10.2016.
1. januar 2016.
Satser for tjenestemandspension i regionerne (amter/H:S) for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005. Rettet 3.10.2016.
1. oktober 2015.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1.oktober 2015
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005
1. oktober 2015.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister). Rettet 10.10.2016
1.oktober 2015.
Satser for tjenestemandspension i regionerne for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005 (Amter og H:S)
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere (gælder således også kommende pensionister)
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension i staten
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2015 fra ansættelse i kommunerne.
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere fra ansættelse i regionerne/amterne/H:S (gælder således også for kommende pensionister).
1. april 2015.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005 fra ansættelse i regionerne/amterne/H:S.
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere fra ansættelse i regionerne (tidligere amterne og H:S). Satserne gælder således også for kommende pensionister.
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret seneset i marts 2005 (eller tidligere) regionerne
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere fra ansættelse i kommunerne. Satserne gælder således også for kommende pensionister.
1. oktober 2014.
Satser for tjenestemandspension for tjenestemænd pensioneret seneset i marts 2005 (eller tidligere) kommunerne
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (også kommende pensionister).
1. april 2014
Satser for tjenestemandspension i staten.
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i kommunerne, hvor pensionering fandt sted før 1. april 2005.
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering finder sted 1. april 2005 eller senere (også kommende pensionister).
1. januar 2014.
Satser for tjenestemandspension i regionerne, hvor pensionering fandt sted 31. marts 2005 eller tidligere.
 


Satserne for egenpension for tjenestemandslignende ansatte svarer til satserne for egenpension for tjenestemænd.

FTF | Niels Hemmingsens Gade 12 | postboks 1169 | 1010 København K | Telefon: 33 36 88 00 | ftf@ftf.dk | Om ftf.dk