FTF - Kommunal tjenestemandspension april 2010 efter ny .
 

Tjenestemandspension   Kommuner (KL) 1. april 2010 og 1. april 2011
  Kontaktinformation:
Poul Pedersen
Økonom,
Tlf.: 3336 8848
Mobil: 4018 8848
poul@ftf.dk
 

Kommuner (KL) Tjenestemandspension satser for pensionerede den 1. april 2005 eller senere

Anvendelse af information på siderne:
FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF’s hjemmeside, er korrekte og opdaterede. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler. Enhver anvendelse af siderne sker på eget ansvar.

Indhold:
På denne side finder du satser for tjenestemandspension pr. 1. april 2010 og 1. april 2011 indenfor det kommunale forhandlingsområde (KL). Gældende for tjenestemænd pensioneret den 1. april 2005 eller senere - således også gældende for kommende tjenestemandspensionister.
I satserne pr. 1. april 2010 er indregnet den generelle stigningen på 0,50 procent.
Endvidere er indregnet den aftalte udmøntning af reguleringsordningen med -0,32 procent.

Pr. 1. april 2011 er ikke aftalt nogen forhøjelser af hverken løn- eller pensionssatser, men de oprindelig lovbundne satsændringer vil imidlertid blive foretaget.
KL skriver om følgevirkningerne af pensionsregulativets paragraf 6 stk. 2: "Kronetillæg i henhold til pensionsregulativets § 6 stk. 2 nedsættes med yderligere 200 kr. til 2.000 kr. om året pr. 1. april 2011. Som følge heraf nedsættes pensionen på løntrinene 1-26 ved pensionsalder 35, 36 år, på løntrin 27 ved pensionsalder 36 og 37 år og på løntrin 28 ved pensionsalder 37 år." Det kan tilføjes, at pensionen også nedsættes for løntrin 1-26 ved 37 pensionsår.
Nedenfor er i særskilte tabeller vist virkningen af ændringen af paragraf 6 stk.2 tillægget.
Tabellerne gælder med mindre andet er anført ud for den enkelte tabel for perioden 1. april 2010 til 31. december 2011.
Tabellerne bringes denne gang i formatet pdf (til udskrivning og visning på skærmen) Enkelte tabeller er der også adgang til i regnearks format. (Der er anvendt standard xls-format, som alle regneark burde kunne åbne)

Der er to sæt tabeller for det kommunale område afhængig af, hvornår retten til egenpension for tjenestemanden er opnået. Tabeller med satser for pensionister, hvor retten til tjenestemandspension er opnået den 1. april 2005 eller senere bringes på denne side nedenfor. Link til tabeller med satser for tjenestemandspensioner, hvor egenpensionsretten er opnået før den 1. april 2005 har sin egen side.

Det gælder for alle tabeller, at de angivne satser kan variere med +/- 1 kr. i forhold til det udbetalte.

De enkelte tabeller for tjenestemandspension pr. 1. april 2010:

  Indhold af tabellerne       fil format

Egenpensionen pr. år og pr. måned:
Egenpension med 3 - 9 pensionsår pdf xls
Egenpension med 10 - 16 pensionsår pdf xls
Egenpension med 17 - 23 pensionsår pdf xls
Egenpension med 24 - 30 pensionsår pdf xls
Egenpension med 31 - 37 pensionsår (excl. paragraf 6 stk. 2 tillæg) pdf xls
Egenpension med 31 - 37 pensionsår (incl. paragraf 6 stk. 2 tillæg), pr. 1. april 2010 pdf xls
Egenpension med 31 - 37 pensionsår (incl. paragraf 6 stk. 2 tillæg), pr. 1. april 2011 pdf xls
 

Pensionsgivende løn for tjenestemænd pensioneret efter 1. april 2005 pdf xls
Udviklingen i den særlige reguleringsprocent for tjenestemænd
pensioneret efter 1. april 2005
pdf xls
Tillæg ved førtidspensionering - U65 tillæg pdf xls
Fradrag i pensionen ved førtidspensionering pdf xls
Satser for børnepension pdf xls
Paragraf 6 stk 2 tillæg, pr. 1. april 2010 pdf xls
Paragraf 6 stk 2 tillæg, pr. 1. april 2011 pdf xls
 
Ovenstående tabeller samlet i et regneark (alene satserne pr. 1.4.2010) xls
 

Ægtefællepension pr. år og pr. måned:
Ægtefællepension med 3 - 9 pensionsår pdf
Ægtefællepension med 10 - 16 pensionsår pdf
Ægtefællepension med 17 - 23 pensionsår pdf
Ægtefællepension med 24 - 30 pensionsår pdf
Ægtefællepension med 31 - 37 pensionsår, excl. § 6 stk. 2 tillæg pdf
Ægtefællepension med 31 - 37 pensionsår, incl. § 6 stk. 2 tillæg, pr. 1. april 2010 pdf
Ægtefællepension med 31 - 37 pensionsår, incl. § 6 stk. 2 tillæg, pr. 1. april 2011 pdf
 

Førtidspension incl. U65 tillæg, men excl. førtidspensionsfradraget, der er individuelt.
Anført pr. år og pr. måned
Førtidspension med 3 - 9 pensionsår pdf
Førtidspension med 10 - 16 pensionsår pdf
Førtidspension med 17 - 23 pensionsår pdf
Førtidspension med 24 - 30 pensionsår pdf
Førtidspension med 31 - 37 pensionsår, excl. § 6 stk. 2 tillæg pdf
Førtidspension med 31 - 37 pensionsår, incl. 6 stk. 2 tillæg, pr. 1. april 2010 pdf
Førtidspension med 31 - 37 pensionsår, incl. 6 stk. 2 tillæg, pr. 1. april 2011 pdf
 

 
Under 65 år - Ægtefællepension inklusive førtidspensionstillægget:
Ægtefællepension beregnes som 71 procent af egenpensionen. Er ægtefællen under 65 år, og der udbetales førtidspensionstillæg, ydes dette fuldt ud. Dette tillæg reduceres ikke til 71 procent. Ægtefællepensionsatserne nedenfor er beregnet som 71 procent af egenpensionsatserne plus førtidspensiontillægget ureduceret.
U65 Ægtefællepension med 3 - 9 pensionsår pdf
U65 Ægtefællepension med 10 - 16 pensionsår pdf
U65 Ægtefællepension med 17 - 23 pensionsår pdf
U65 Ægtefællepension med 24 - 30 pensionsår pdf
U65 Ægtefællepension med 31 - 37 pensionsår, pr. 1. april 2010 pdf
U65 Ægtefællepension med 31 - 37 pensionsår, pr. 1. april 2011 pdf
 

Link til oversigt over tilgængelige sider med tjenestemandspensionssatser
Link til forsiden af lønsektionen
Sidst opdateret d. 05. 02. 2010 og 05. 05. 2011
Næste regulering finder sted pr. 1. januar 2012 og vil under normale omstændigheder være at finde på FTF's hjemmeside i løbet af oktober måned 2011.

FTF | Niels Hemmingsens Gade 12 | postboks 1169 | 1010 København K | Telefon: 33 36 88 00 | ftf@ftf.dk | Om ftf.dk